Huurvoorwaarden

Alvast bedankt voor het doornemen van onze voorwaarden. Laat ons echter duidelijk zijn dat het plezier nog altijd centraal staat bij het huren van onze materialen. De klant bevestigt bij reservatie akkoord te gaan met de voorwaarden.

Reservatie

De reservatie van een springkasteel gebeurt via het reservatieformulier op de pagina van het springkasteel. Heeft u toch nog vragen of wenst u meerdere items te reserveren, dan kan u een mail sturen naar info@climaxx-rental.be of telefonisch contact met ons opnemen via 0498/733.877.

De reservatie is pas definitief en geldig als deze door ons bevestigd werd via mail.

Annulatie

Bij aanhoudend slecht weer of bij voorspelling van slecht weer kan u kosteloos telefonisch annuleren tot 2 uur voor de geplande levering.

Indien wij een per mail bevestigde reservatie alsnog zouden vergeten, zal het volledige bedrag van de reservatie aan u terugbetaald worden en zoeken we mee naar een gepaste oplossing.

Betaling

Particulieren kunnen op 3 manieren betalen.
- Op voorhand via overschrijving.
- Bij levering via QR-code scannen.
- Bij levering in contanten.

Professionelen kunnen op 2 manieren betalen.
- Op voorhand via overschrijving na goedkeuring van de offerte.
- Na levering via overschrijving, wanneer zij de factuur van ons ontvangen hebben.

Levering & ophaling

De levering en ophaling zijn steeds inbegrepen in de prijs, voor locaties binnen een afstand van 20km vanaf ons magazijn te Lebbeke.

U kan de gewenste uren voor levering en ophaling opgeven bij het invullen van het reservatieformulier. We brengen u ten laatste 48u op voorhand op de hoogte van het moment van levering en trachten hierbij zo goed mogelijk het door u opgegeven tijdstip te respecteren. In drukke periodes werken we met een marge van een half uur.

Bij last minute reservaties (binnen 48u) kan er vaak geen rekening meer gehouden worden met het door u gewenste moment van levering en ophaling. We nemen dan telefonisch contact op om een moment vast te leggen dat nog in onze planning past.

Indien het springkasteel niet meer gebruikt wordt in het laatste uur voor ophaling, mag u de stekker reeds uit trekken. Dit zorgt ervoor dat we het springkasteel sneller kunnen opruimen.

In ontvangstname

Bij in ontvangstname zal de huurder een huurovereenkomst tekenen. Hiermee verklaart de huurder alle huurvoorwaarden en gebruiksvoorwaarden gelezen te hebben en hiermee akkoord te gaan. Ook bevestigt hij op hoogte te zijn van de werking van het gehuurde goed en heeft hij notie genomen van de goede staat van het springkasteel. Indien de huurder bij levering of onmiddelijk nadien schade vaststelt dient hij de verhuurder te verwittigen. Indien de verhuurder niet op de hoogte gebracht wordt zal deze niet weten of de schade al aanwezig was waardoor de schade op de huurder verhaalt zal worden.

Indien op het afgesproken tijdstip niemand aanwezig is om het springkasteel in ontvangst te nemen zal het springkasteel toch aangerekend worden.

Plaatsing

Voor de plaatsing hebben wij een vrije doorgang nodig van ongeveer 1 meter tot de plaats van opstelling. Voor springkastelen die een grotere doorgang nodig hebben, werd dit vermeld op de pagina van het betreffende springkasteel. Indien er trappen of andere obstakels zijn op de doorgang, dient dit op voorhand vermeld te worden.

Voorzie rond het springkasteel een ruimte van minstens 1 meter langs elke zijde en 2 meter achter het kasteel voor de motor.

Gezien het gewicht en afmetingen van de springkastelen is het niet mogelijk deze over omheiningen, muurtjes, draden e.d. te dragen. Wanneer er door het huis geleverd moet worden, dient dit op voorhand besproken te worden.

Het springkasteel kan best op een vlakke en zachte ondergrond, bij voorkeur gras, geplaatst worden. Het mag niet geplaatst worden op een puntige ondergrond (stenen, glas, ...).

De blower van het springkasteel mag nooit afgedekt worden tijdens gebruik. Deze is bestand tegen water. Indien u de blower uitschakelt mag deze weer worden aangezet als de motor volledig tot stilstand gekomen is. Indien het springkasteel bij de huurder overnacht, zal de huurder instaan voor het afkoppelen van de blower en het veilig wegbergen ervan.

Het springkasteel mag na opstelling niet verplaatst worden. Wij zorgen voor de verankering in de grond met haringen zodat het springkasteel niet kan verplaatsen bij gebruik.

De toevoerbuis tot de motor moet steeds gestrekt liggen, dit voorkomt verbranding van de motor en zorgt ervoor dat de luchttoevoer niet afgeklemd wordt waardoor het springkasteel volledig opgeblazen kan worden.

Aansprakelijkheid

De klant is verantwoordelijk voor eventuele schade/ongevallen veroorzaakt door het gehuurde voorwerp tijdens de huurperiode.

Alle schade anders dan normale slijtage, alsook eventuele reinigingskosten veroorzaakt door abnormaal gebruik zullen worden aangerekend aan de huurder.

Bij ophaling controleren we het springkasteel en wanneer dit in orde is tekenen we de leveringsnota opnieuw af. Indien geen controle mogelijk bij ophaling, doen we dit binnen de 48u na ophaling en kan eventuele schade alsnog aangerekend worden.

Verantwoordelijkheid

De verhuurder kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen tijdens het gebruik, de op- of afbouw, schade aan grasvelden en andere ondergronden en schade aan elektrische installaties.

U kan bij uw verzekeringsagent een extra verzekering afsluiten, welke elk ongeval zal dekken vanaf de in ontvangstname tot de wederafgifte, met afstand van elk recht op verhaal ten laste van de verhuurder.

Permanent toezicht van een volwassene is ten strengste aanbevolen.

Wat bij regen?

Bij regenweer blijft het springkasteel gewoon in opgeblazen toestand staan.

Bij rukwinden en/of onweer mag het springkasteel tijdelijk afgelaten worden. U onderneemt dan volgende stappen:

Stroom uitschakelen
De muren van het springkasteel naar binnen plooien
Springkasteel dubbelvouwen zodat er niet veel water kan inlopen. Indien het toch open blijft liggen sijpelt er water in het binnenste van het springkasteel. Belangrijk: na de regen het springkasteel zo snel mogelijk terug opblazen zodat het kan drogen.
Overdekte springkastelen zijn bedoeld als zonnewering en niet zozeer als bescherming tegen de regen. Een zekere bescherming tegen de regen is aanwezig maar toch zal er nog steeds regenwater doorsijpelen.

Gebruik van de attracties

Schoenen, sleutelhangers of andere puntige voorwerpen zijn strikt verboden tijdens het gebruik van het springkasteel. Dit om materiële en lichamelijke schade te voorkomen.
Het is verboden om op de muren te klimmen of eraan te hangen.
Het is verboden te eten of te drinken op het springkasteel.
Het voorste gedeelte dient enkel als opstap. Hierdoor is het uit veiligheidsoverwegingen ook verboden hierop te springen.
Een springkasteel is ontworpen voor kinderen. Permanente begeleiding van een volwassene is aanbevolen.

De mondeling besproken beperkingen zijn niet opgesomd.

Voorzieningen

De huurder moet stroom van 220V en 16A voorzien.

Wanneer u een groter springkasteel of een hindernisbaan huurt dat bestaat uit meerdere delen, zullen er ook meerdere blowers nodig zijn. Wij raden aan om maximum 2 blowers op hetzelfde elektriciteitscircuit aan te sluiten. Voorzie daarom een 2e stopcontact op een apart circuit in deze situatie.

Wij brengen zelf verlengkabels en verankeringsmateriaal mee, u hoeft ons enkel het stopcontact aan te bieden.

Alvast bedankt voor het doornemen van onze voorwaarden. Laat ons echter duidelijk zijn dat het plezier nog altijd centraal staat bij het huren van onze materialen. De klant bevestigd bij reservatie akkoord te gaan met de voorwaarden.